Sidebar Menu

 

Nieuws & Agenda

Verenigingen02112Verenigd Overleg is de prozaische naam voor het informele overleg tussen bestuurders van Kavelwegverenigingen in Oosterwold.

Een drietal keren is een groep van vele besturen bij elkaar gekomen om met elkaar uit te wisselen waar besturen tegenaan lopen.

Op 13 november staat op de agenda: 

  1. Ervaringen met Nutsbedrijven
  2. Vorderingen overleg met gemeente over geluid in vergunningen (waarover we sinds een brief in april 2018 verschillende keren overleg hebben gevoerd, zonder duidelijke resultaten. Een aantal issues hierover worden nu opgepakt in werkgroepen en het Platform Oosterwold. Hierover en ter afronding heeft de gemeente nu een brief gestuurd. Dat is wat mij betreft onbevredigend ten aanzien van voortgang en concrete resultaten, maar vraagt zeker om een bespreking. Zie bijlage.
  3. Kavelwegen met verkeersbesluit formeel 30 km of 15 km zone maken.
  4. Kavelgrenzen definitief vaststellen i.s.m. het Kadaster.
  5. Waterzuivering (in de toekomst in fase 2 Oosterwold en ook consequenties voor fase 1).
  6. Overleg met Oosterwold organisatie, gemeente, Platform Oosterwold
  7. Agendapunten voor komend jaar.

Verenigingen (in oprichting) die de uitnodiging nog niet ontvangen hebben, kunnen zich melden bij Marien Abspoel. marien(apestaartje)paradijsvogelbosje.nl 

Neem nu contact op

info@platformoosterwold.nl