Sidebar Menu

 

Nieuws & Agenda

De gemee789 IMG 8131nte werkt aan nieuw beleid voor het onderzoek naar en het nemen van maatregelen bij slagschaduw. 

Daarover is 5 november ook een inloop informatieavond gehouden. En er is een concept voor een nieuwe beslisboom voor slagschaduw.

Jan Kooy, zelf initiatiefnemer in Oosterwold heeft een model gemaakt waarmee hij slagschaduw onderzoekt en berekent, en waarmee hij slagschaduw rapporten maakt die nodig zijn om de omgevingsvergunning aan te vragen. 

Onterecht MaatregelenHij heeft de nieuwe regels onderzocht, en meent dat daarin zo'n zware norm wordt gehanteerd, dat er onnodig veel initiatieven worden verplicht om slagschaduw onderzoek te doen, en ook veel mensen overbodige maatregelen moeten treffen. Daarom stelt hij in een zienswijze een andere norm voor.

Omdat de gemeente zienswijzes alleen in behandeling neemt wanneer die door belanghebbenden worden ingediend, is het belangrijk dat toekomstige initiatiefnemers die zich in deze zone gaan vestigen deze zienswijze steunen of zelf indienen. Dat kan een hoop gedoe en geld schelen. Zeker als het gaat over overbodig onderzoek en overbodige maatregelen.

Afbeelding toont gebied waar volgens de zienswijze overbodige maatregelen worden vereist.

Meer hierover evenals de zienswijze kan je lezen onder het onderwerp Slagschaduw.

Neem nu contact op

info@platformoosterwold.nl