Sidebar Menu

 

Slagschaduw

De gemeente ontwikkelt nieuw beleid over de manier waarop woningen in Oosterwold rekening moeten houden met slagschaduw door het windmolenpark dat langs de A27 snelweg wordt gebouwd. Deze ontwerp beleidsregel is te vinden op de website van de gemeente. en de bijbehorende raadsbrief.

Bij deze ontwerp beleidsregel heeft de gemeente ook een nieuwe beslisboom gemaakt, die nu als concept wordt verspreid ter vergelijking met de huidige beslisboom.

Zoals met zoveel onderwerpen zijn initiatiefnemers niet alleen afhankelijk van deze regels, maar verdiepen zij zich hierin ook zodanig dat zij zichzelf en anderen kunnen informeren en helpen om hun bouwproject in Oosterwold te realiseren.

Zo ontwikkelt Jan Kooy een model waarmee hij veel mensen helpt slagschaduw onderzoek te doen. Onterecht Onderzoek

De nieuwe beleidsregel die nu wordt voorgesteld heeft consequenties voor nieuwe initiatieven die hun vergunning nog moeten aanvragen inclusief slagschaduwonderzoek. Jan Kooy heeft de verschillen tussen de oude en nieuwe regels onderzocht, en komt tot de conclusie, dat de nieuwe regels voor een aantal locaties soepeler maatregelen mogelijk maken, maar dat voor andere locaties extra onderzoek en maatregelen worden vereist. Met verwijzing naar wetenschappelijk onderzoek over slagschaduw komt hij tot een zienswijze waarin hij de gemeente oproept om een andere norm voor slagschaduw te kiezen.

Een ruimere norm die er vanuit gaat dat pas na 15 uur per jaar werkelijke slagschaduw maatregelen nodig zijn. Dit komt overeen met 50 uur astronomische maximale slagschaduw (die rekent alsof altijd de zon schijnt, en de molens altijd draaien enz.) terwijl de gemeente nu maatregelen vereist vanaf 30 uur astronomsiche maximale slagschaduw. Dat kan veel toekomstige initiatiefnemers schelen in onderzoek en maatregelen die ze niet nodig hebben.

De gemeente behandelt zienswijzes alleen als die door belanghebbende bewoners wordt ingediend. Daarom is het belangrijk dat toekomstige initiatiefnemers in de slagschaduwzone deze zienswijze ondersteunen. 

Hieronder is de verwijzing naar de zienswijze en weergave van de regio waar onderzoek en maatregelen volgens deze zienswijze onnodig worden beschouwd. U kunt bij deze link ook de zienswijze downloaden en zelf aanpassen en insturen. 

Overbodig Onderzoek

Overbodige maatregelen

 

Neem nu contact op

info@platformoosterwold.nl