Via een oproep in de Nieuwsbrief Oosterwold en via de Facebookgroepen heeft het Platform Oosterwold plannen en ideeën van bewoners verzameld voor de nog resterende kavels in fase 1A. Zie dit document.

Het is een rijke schakering geworden van 22 plannen en ideeën. Daarvan hebben 11 betrekking op archeologielocaties en 4 op andersoortige locaties. Daarnaast zijn er nog 7 plannen die niet direct gekoppeld zijn aan een specifieke locatie.

Het wil niet zeggen dat de verzameling hiermee gesloten is. Andere bewoners kunnen nog steeds ideeën en plannen aanleveren via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en bestaande plannen kunnen worden gewijzigd of verder uitgewerkt.

De bedoeling van deze verzameling is om een voorlopig beeld te krijgen van wat er aan behoefte is en welke ideeën er leven onder bewoners. Dat is bedoeld om mee te nemen in het bepalen van het uitgiftebeleid en de uitgiftestrategie voor deze kavels. Dat gebeurt in overleg tussen de gebiedsorganisatie en het Rijks Vastgoedbedrijf (RVB).

We hebben het overzicht inmiddels aangeleverd bij de gebiedsorganisatie. 

De gebiedsorganisatie heeft aangegeven dat met nadruk zal worden gekeken naar maatwerk voor archeologische vindplaatsen.

Vanuit het Platform Oosterwold gaan we overleggen met de gebiedsorganisatie hoe bewoners hier zo goed mogelijk bij kunnen worden betrokken. In laatste instantie gaat het natuurlijk om jullie eigen overleg met de gebiedsorganisatie over het kunnen realiseren van jullie plannen. 

In het overzicht hebben we uit privacyoverwegingen de contactgegevens weggelaten. We kunnen ons voorstellen dat er mensen zijn die onderling contact willen opnemen naar aanleiding van deze plannen. Dan kan dat via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. nadat we de indieners hebben gevraagd of ze dat willen. 

Neem nu contact op

info@platformoosterwold.nl