Sidebar Menu

 

Home

Platform Oosterwold: bewoners hebben bestuurlijk een positie nodig en betere faciliteiten

Het ontwikkelmodel van Oosterwold blijkt in de praktijk zeer uitdagend qua rollenspel tussen overheden en initiatiefnemers. Bewoners wordt geacht zelfveel, zo niet alle, initiatief te nemen. Het ligt dan voor de hand dat de overheden overwegend een faciliterende rolopvatting hebben. Initiatiefnemers leunen in de praktijk graag op de overheid als ze er onderling niet uitkomen en vinden het ingewikkeld om tot collectieve initiatieven en investeringen te komen; die zijn er nu mondjesmaat in het gebied. De neiging bestaat dan als snel om terug te zakken in de bekende verhoudingen waarbij de overheid de lead neemt en bewoners en initiatiefnemers het nakijken hebben.

Dat kan en moet anders vinden we vanuit het Platform Oosterwold. Daar hebben we de overheden op aangesproken in een brief met bijlage.

Een afschrift werd gestuurd naar de raad van Almere omdat na de zomer daar nog thematische evaluatiebesprekingen gaan plaatsvinden (zie brief van het college aan de raad).

Neem nu contact op

info@platformoosterwold.nl