Bestuurliike in richting Oosterwold
Als bewoners van Oosterwold worden we veronderstelt onze eigen wijk vorm te geven en daarin te
investeren. Het ligt dus voor de hand dat we daar als bewoners ook een belangrijke stem in hebben of
krijgen. Binnenkort gaat de gemeenteraad zich over dit onderuverp buigen. Dat vraagt om ideevorming
en discussie met alle betrokken partïen. Een van de Platformleden, Catrinus Ëgas, schreef op

persoonlijke titel een essay als bijdrage aan de ideevorming. Het essay is hier te lezen.

Neem nu contact op

info@platformoosterwold.nl