WerkinUitvoeringOp woensdag 11 maart is de werkgroep Polderwegen voor de derde keer bij elkaar gekomen om de aanpak van de Polderwegen te bespreken. We konden gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimte van de Tiny House Farm. Prachtige ruimte!
 

In de werkgroep Polderwegen nemen de volgende mensen deel:

 • Catrinus Egas en Christian Muller ( nabij Tureluurweg)
 • An van Elst en Barbara Wendt van der Pluijm (nabij Goudplevierweg)
 • Olaf van der Linden en Rene Harkema (Buurtschap Paradijsvogelweg)
 • Jan Kooy en Marien Abspoel, (Nabij Paradijsvogelweg, Oosterwoldse deel)
 • Alfred van Helvoort en Sander Berkhout van de Oosterwold organisatie. 
Na de vorige keer is een ‘matrix’ opgesteld met verschillende varianten en opties die de deelnemers van de werkgroep hebben ingebracht. Dit zijn allemaal mogelijkheden en afwegingen, dus geen besluiten. De werkgroep bespreekt deze mogelijkheden. Pas in een later stadium neemt de gemeente besluiten over de inrichting.
 
Een aantal van die overwegingen:
 • Hoe breed moeten de wegen worden? is daar nog in te kiezen?.
 • Hoe breed moeten de fietspaden worden?  aan één of twee kanten van de weg?
 • Kunnen bomen behouden blijven, of moeten die gekapt?
 • Kunnen de Paradijsvogelweg en Goudplevierweg worden ontlast, als de bouw in Oosterwold fase 1b van start gaat?
 • Kan de weg bij verbreding verschoven worden, bijvoorbeeld om de bomen te behouden.
 • Hoe kan de kwaliteit van de Buurschap aan het begin van de Paradijsvogelweg behouden blijven
 • Hoe wordt daar overlast door vooral bouwverkeer voorkomen?
 • Gebruik van grasstenen aan de zijkant van de weg.
 • Aanleg en onderhoud van greppels en sloten en inrichting watersysteem, hoe en waar?
 • Welke snelheidsbeperkende maatregelen?
 • Tijdelijk verbod voor vrachtverkeer door buurtschap.
Planning en fasering 
bericht 170906 kruispuntDe verbetering van de Polderwegen wordt gefaseerd aangepakt. Volgens planning is nu de Kievitsweg aangepakt, vervolgens komt eerst de Tureluurweg, daarna de Goudplevierweg en als laatste de Paradijsvogelweg. Het gaat nog wel zo’n twee jaar duren voordat alle wegen zijn aangepakt.
De fasering is nodig om ervoor te zorgen dat het gebied niet op slot raakt. Alle bewoners en bouwer moeten immers de bestemming wel kunnen bereiken.
Ook komen er Polderwegen bij: Zo is gestart met de aanleg van de Hippias van Elisweg die de Tureluurweg en de Goudplevierweg gaat verbinden.
Het is de bedoeling dat er bij alle Polderwegen ook fietspaden komen. De richtlijn van de gemeente voor nieuwe fietspaden is vier meter breed. (Dat is heel breed, maar in de toekomst wellicht wenselijk als er veel fietsers en veel electrischeelektrische fietsers bijkomen).
 
Compost 112703032Langs de Tureluurweg en de Kievitsweg komt nu eerst een tijdelijk fietspad van twee meter breed, zodat het fietspad op grond van de gemeente kan worden aangelegd. De aangrenzende grond is van Staatsbosbeheer, en samenwerking voor een breder pad op grond van SBB gaat langer duren.
 
De aansluiting tussen de polderwegen en de kavelwegen van Oosterwold wordt net als nu al bij de Kievitsweg gemaakt met een zogenaamd ‘plateau’, een langgerekte drempel, waarop de afslag van de Kavelweg uitkomt. Dit is tevens een snelheidsbeperkende maatregel. Waarschijnlijk zullen de kavelwegen allemaal een 30 km zone worden. Voor deze overgang is zo’n plateau ook geschikt.
Omdat de kwaliteit van de Paradijsvogelweg en Goudplevierweg zeer matig is, moet er al onderhoud plaatsvinden voordat de aannemers toe zijn aan de definitieve verbreding. Dat zal hopelijk komende tijd versneld worden uitgevoerd want de kuilen in en naast de weg beginnen gevaarlijk te worden. Kuilen worden hersteldopnieuw met asfalt gevuld, en de berm wordt gladgestreken, en er komen meer passeerplekken die duidelijk worden aangegeven. Dan hoeven passerende auto’s niet meer van de weg te rijden.
Ook de diepe gaten in de berm langs de Tureluurweg zullen op korte termijn worden aangepakt.
 
GlasVezel880Bijkomende zaken die de aanpak van polderwegen compliceren zijn onder andere de aanwezige kabels en leidingen langs de wegen, en hoe die leidingen de wegen moeten kruisen, en ook de aanleg of reconstructie van greppels en sloten.
Voor het onderhoud van de polderwegen is het van belang dat er afspraken gemaakt worden met de boeren, die tijdens de oogst grote hoeveelheden klei op de weg opleveren. Dit vraagt een gezamenlijke aanpak in onderhoud en voorkomen dat wegen en bermen beschadigd raken.
 
De werkgroep komt 31 maart weer bij elkaar. Voor vragen kan je terecht bij de deelnemers in de werkgroep of via het Platform Oosterwold (zie contactgegevens op de website)

Neem nu contact op

info@platformoosterwold.nl