DSC 3095 1Op 31 oktober heeft het Platform Oosterwold zich gepresenteerd.

Dat was de eerste keer dat we met een groep Oosterwolders gezamenlijk van gedachten konden wisselen over alles wat Oosterwold aangaat. Het ging zoals je hoopt in Oosterwold: georganiseerd op initiatief van en door Oosterwolders. Overigens in goede samenwerking met onze contactpersonen bij de gemeente en Oosterwold organisatie Klaas Dijkhuis en Sander Berkhout. En er waren ook diverse bijdragen van Oosterwolders die in een werkgroep of commissie aan een onderwerp werken.

DSC 3079 1Geo was onze dagvoorzitter, ook een Oosterwolder. Aan alle werkgroepen was gevraagd om in drie minuten een pitch te geven van het onderwerp.

Nadine gaf een toelichting over het inzamelen van afval

Marien lichtte het Verenigd Overleg Oosterwold toe waar bestuurders van Kavelwegverenigingen met elkaar informeel uitwisselen. 

DSC 3105 1 2Marco gaf een toelichting over de pilots waarin de inrichting van kavelwegen voor 30 km of 15 km zone wordt voorbereid.

Catrinus lichte de procedure voor geluid in vergunningen toe. 

Jan vertelde over de Waterzuivering, en ook nog over cooperatieve initiatieven voor participatie in windmolens en zonneparken.

DSC 3108 1

An vertelde over Oogsterwold, de groep die samenwerking, uitwisseling en cursussen DSC 3111 1organiseert op het gebied van stadslandbouw. 

Tjalf hield een gloedvol betoog over Participatie, Transparantie en inspraak zodat bewoners tijdig betrokken zijn en op tijd kunnen meedenken en beslissen over de toekomst van Oosterwold.

Twee adviseurs van een adviesbureau gaven een DSC 3121 1toelichting over een evaluatie DSC 3113 1 2van Oosterwold die de komende maanden met bewoners, het platform, gemeente en Oosterwoldorganisatie wordt uitgevoerd. 

En Sander lichtte toe dat de gemeente momenteel werkt aan een aantal wijzigingen van regels rond slagschaduw, en wijziging van het DSC 3129 1bestemmingsplan, rond geluid, archeologie, milieu. Dat is actueel vanwege een inloopavond op 5 november. 

Na afloop kregen alle deelnemers de gelegenheid om zelf punten in te brengen voor de agenda van de toekomst, en zich op te geven als deelnemer aan een werkgroep. Daar werd driftig gebruik van gemaakt.

Zo worden we allemaal een beetje deelnemer in het Platform Oosterwold. Dus hierbij ook de uitnodiging om van je te laten horen en contact te zoeken. 

DSC 3153 1

 

 

DSC 3180 1

 

 


DSC 3176 1

 

 

 


DSC 3172 1

 

 

 

 

 

 

 

DSC 3170 1

 

DSC 3156 1

 

 

 

 

 

 

DSC 3165 1

 

 

KernteamPlatform1

Neem nu contact op

info@platformoosterwold.nl